• Bizleri Sosyal Medya'da Takip Edin !

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

SÜLEYMANPAŞA ARASTASI,BEDESTEN,KUYUMCULAR ÇARŞISI

Samsun Büyükşehir Belediye Binasının karşısındadır. Binanın vakıf tarihi 1813'tür.

At nalı şeklinde bir plana sahip, yığma tuğladan inşa edilmiş iki katlı bir yapıdır. Yapının girişi camiye bakan yüzdedir. Bu kısım üç tarafı kapalı bir avlu şeklindedir.

Avlunun iki kenarı revaklıdır. Revak içleri dükkandır. Haznedar Zade Süleyman Paşa Vakfıyesi'dir.

Bir dönem Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan yapı daha sonra restore edilerek iş merkezine dönüştürülmüştür.

foto : Çetin KOŞAR

 

Samsun Süleyman Paşa Arastası (Samsun Bedesteni)

Yapı, Kale Mahallesi'nde, halen şehrin ticari merkezi konumundaki kuyumcular mevkiinde Ziya Gökalp Caddesi üzerindedir. Halk dilinde ve çeşitli yayınlarda bedesten olarak adlandırılan yapı, klasik bedesten yapılarına uymaz. Uzunca bir sokağın sağ ve soluna karşılıklı dizilmiş dükkânlar ve aralardaki kapılardan oluşan yapı, mimari tarzıyla "Arasta" tanımına uymaktadır.

 

Yapının inşa kitabesi yoktur. Günümüze sağlam olarak ulaşan iki kapısı üzerinde bulunan kitabeliklerin içleri boştur. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan h.1280 m.1863 tarihli üç ayrı belgede yapı, Hazinedârzâde Süleyman Paşa’nın vakfı olarak geçmektedir. Arastanın Hazinedârzâde Süleyman Paşa tarafından, Canik Muhassallığına getirildiği 1807 ile vefat ettiği 1818 yılları arasında yaptırılmış olabileği düşünülmektedir. Ancak, 1785 tarihli bir belgede yapının adının geçtiğine göre, buranın 1785 yılından evvel inşa edildiği ve Süleyman Paşa tarafından satın alınarak vakfedilmiş olabileceği akla gelmektedir.(M.Sami BAYRAKTAR / Sanat Tarihi Doktoru)

Doğu-Batı doğrultusunda uzanan, dikdörtgen bir alana oturan yapı 92 x 15 metre boyutlarındadır. Arasta, ortada 4.40 metre genişliğinde üzeri açık sokak( orijinalde kapalıydı), bunun iki yanında karşılıklı dizilmiş dükkânlardan oluşmaktadır.